شرکت تبلیغاتی حامی رسانه

شرکت تبلیغاتی حامی رسانه نماینده رسمی اداره کل بازرگانی صدا و سیما در امور پذیرش و پخش پیام های بازرگانی با تکیه بر نیروی متخصص و ارائه خدمات متنوع آماده است تا شما را در راستای رشد و توسعه صنعت و بازارهای هدفتان یاری نماید.